Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Komunikat UOKiK: Alkohol i papierosy – kontrola w 2021 roku

Inspekcja Handlowa sprawdza przestrzeganie podstawowych przepisów regulujących obrót alkoholem i papierosami – ustaw o wychowaniu w trzeźwości, ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu oraz o podatku akcyzowym. Dzięki kontrolom inspektorzy wycofują z rynku produkty pochodzące z nielegalnych źródeł, jak również te, które nie posiadają odpowiedniego oznakowania lub zabezpieczeń. Zapoznaj się z wynikami kontroli z pierwszych trzech kwartałów 2021 roku – pobierz raport oraz wykaz nieprawidłowości.
Więcej informacji:https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18165

Zdjęcie przedstawia w lewym górnym rogu logo UOKiK, a w prawym Inspekcji Handlowej. Na środku znajduje się tekst: „Sprawdziliśmy 393 sklepy, hurtownie, restauracje i bary. 6,6 proc. z nich miało kłopoty z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”

Aktualizacja: 2022-01-10 20:19