Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WYŁĄCZENIA

Przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej nie stosuje się do:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła;
 • przedsiębiorców produkujących paliwa;
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,
 • usług naukowo – badawczych,
 • usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne;
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
Aktualizacja: 2018-12-07 13:50