WAŻNE ADRESY

Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

tel. (22) 55 60 800

00-950 Warszawa

www.uokik.gov.pl

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

tel. (22) 634 06 68

www.skp.pl

 

Federacja Konsumentów

Al. Stanów Zjednoczonych 53

04-028 Warszawa

tel. 800 007 707

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. (22) 556 01 18

www.konsument.gov.pl

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00-38- Warszawa

tel. (22) 48 68 400

www.zbp.pl

 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. (22) 333 73 26

www.rzu.gov.pl

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301

www.urpl.gov.pl

 

 

Kraków:

 

Oddział Federacji Konsumentów

ul. Kapelanka 56

30-347 Kraków

tel. (12) 422 64 62

www.federacja-konsumentow.org.pl

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-549 Kraków

tel. (12) 616 92 31

www.bip.krakow.pl/idz

 

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Batorego 24

31-135 Kraków

tel. (12) 298 83 03

www.nfz-krakow.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Przy Rondzie  6

30-962 Kraków

tel. (12) 410 73 00

www.krakow.winb.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Pl. Szczepański 5

31-011 Kraków

tel. (12) 422 48 95

www.krakow.pios.gov.pl

 

Okręgowy Urząd Miar

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

tel. (12) 422 59 68

www.urzadmiar.krakow.pl

 

Okręgowy Urząd Pobierniczy

ul. Rakowicka 3

31-511 Kraków

tel. (12) 421 05 01

www.gum.gov.pl

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12

30-015 Kraków

tel. (12) 634 00 84

www.uke.gov.pl

Infolinia Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
22 330-40-00 (tonowo 1)

 

Urząd Regulacji Energetyki Delegatura w Krakowie

ul. J. Lea 114

30-133 Kraków

tel. (12) 357 27 01

www.ure.gov.pl

 

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25 A

31-503 Kraków

tel. (12) 617 75 28

www.inig.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Św. Sebastiana 9

31-049  Kraków

tel. (12) 623 30 50

www.wijharskrakow.pl

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Krakowie

ul. Gazowa 15

31-060 Kraków

tel. (12) 644 09 35

Makuszyńskiego 9

31-752 Kraków

tel. (12) 684 39 99

www.wsse.krakow.pl

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

tel. (12) 25 49 555

www.wsse.krakow.pl

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

tel. (12) 41 17 799
www.malopolska.policja.gov.pl

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

tel. (12) 39 21 200, (12) 39 21 527

www.malopolska.uw.gov.pl

 

Okręgowy Inspektorat Pracy

Plac Szczepański 5

31-011 Kraków

tel. (12) 422 90 82

www.krakow.oip.pl

 

 

Inne:

 

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

ul. Dowborczyków 30/34

90-019 Łódź

tel. (42) 25 38 400

www.chemikalia.gov.pl

 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji  Handlowych:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

(woj. dolnośląskie)

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław

tel. (71) 344 20 38

wiih.ibip.wroc.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

(woj. kujawsko-pomorskie)

ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz

tel. (52) 323 16 10

www.wiih.com.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

(woj. lubelskie)

ul. Tomasza Zana 38 C,  20-601 Lublin

tel. (81) 528 07 47

www.ihlublin.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

(woj. lubuskie)

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (95) 722 57 31

www.wiih.gorzow.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lodzi

(woj. łódzkie)

ul. Gdańska 38, 90-950 Łódź

tel. (42) 636 03 57

www.wiih.lodz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

(woj. mazowieckie)

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

tel. (22) 826 18 30

www.wiih.org.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

(woj. opolskie)

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

tel. (77) 442 64 71

tel./fax (77) 442 59 97

www.opole.wiih.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

(woj. podkarpackie)

ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów

tel. (17) 862 14 53

www.wiih.rzeszow.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

(woj. podlaskie)

ul. Żelazna 9 / 1 U, 15-297 Białystok

tel. (85) 742 80 52

www.bialystok.wiih.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

(woj. pomorskie)

ul. M. Konopnickiej  4, 80-240 Gdańsk

tel. (58) 341 08 77

www.ihgd.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

(woj. śląskie)

ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice

skr. poczt. nr 178

tel. (32) 256 50 17

www.katowice.wiih.gov.pl/

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

(woj. świętokrzyskie)

ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce

skr. poczt. 347

tel. (41) 366 19 41

www.wiihkielce.pl/

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

(woj. warmińsko-mazurskie)

ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn

tel. (89) 527 27 65

www.ih.olsztyn.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)

ul. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

tel. (61) 852 29 34

www.poznan.wiih.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

(woj. zachodniopomorskie)

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. (91) 422 52 39

www.wiih.pomorzezachodnie.pl/

Aktualizacja: 2019-05-16 12:04