STAŁY SĄD POLUBOWNY W KRAKOWIE

Stały Sąd Polubowny
przy
Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków

Przewodniczący: mgr Paweł Czop

Wiceprzewodniczący: mgr Zbigniew Bury

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego w Krakowie
I piętro, pokój 126
tel.: (12) 448-10-49

Rozprawy wyznaczone przed Stałym Sądem Polubownym w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (sala nr 7).

Aktualizacja: 2017-02-02 10:46