Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

STAŁY SĄD POLUBOWNY W KRAKOWIE

Stały Sąd Polubowny
przy
Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków

Przewodniczący: Radca Prawny Wojciech Andrzej Makieła

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego w Krakowie
IV piętro, pokój 406
tel.: (12) 448-10-32
adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Rozprawy wyznaczone przed Stałym Sądem Polubownym w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (sala nr 7).

Aktualizacja: 2024-05-16 08:19