STAŁY SĄD POLUBOWNY W KRAKOWIE

Stały Sąd Polubowny
przy
Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków

Przewodniczący: mgr Paweł Czop

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego w Krakowie
I piętro, pokój 132
tel.: (12) 448-10-44
adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Rozprawy wyznaczone przed Stałym Sądem Polubownym w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (sala nr 7).

Aktualizacja: 2019-05-07 09:07