Regulacje prawne

  1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823);
  3. Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich /aktualnie akt w fazie projektu/ - http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294455

Aktualizacja: 2017-02-14 09:23