Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WYNIKI KONTROLI PLANOWYCH

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami - IV kw. 2019 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych - 2019 r.

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami - IV kw. 2019 r.,

Informacja całoroczna z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności - 2019 r.

Informacja z kontroli ryb i produktów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym za IV kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych - IV kw. 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego zarówno pochodzenia zagranicznego jak i krajowego za IV kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami - 2018 r.

Informacja z kontroli jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych w opakowaniach - IV kw. 2018 r.

Informacja z kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek - II kw. 2018 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych - 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych - 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług za 2018 rok

Informacja z kontroli produktów posiadających oznaczenia (ChNP, ChOG i GTS) - IV kw. 2017 r.

Informacja z kontroli jakości handlowej wybranych środków spożywczych oferowanych na rynku krajowym i ich oryginalnych odpowiedników sprowadzanych z krajów Europy Zachodniej

Informacja z kontroli jakości handlowej produktów oznaczonych dobrowolnymi informacjami za II kwartał 2018 r.,

Informacja z kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za II kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie obrotu nieruchomościami za II kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków za II kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych za II kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego - oprawy oświetleniowe i źródła światła za II kwartał 2018 r.

Informacja o wynikach kontroli placówek gastronomicznych w I kwartale 2018 r.

Informacja o wynikach z kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w pomieszczeniach domowych za I kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli maszyn - elektronarzędzia za I kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zabawek za I kwartał 2018 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych, a także prekursorów materiałów wybuchowych.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych.

Informacja z kontroli opraw oświetleniowych – lampek choinkowych, girland i węży świetlnych LED

Informacja z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli dla małych dzieci

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi

Informacja z kontroli całorocznej wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Informacja z kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w pomieszczeniach domowych

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych i przy głównych drogach dojazdowych do tych miejscowości

Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych

Informacja z kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja z kontroli jakości handlowej suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu

Informacja z kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich

Informacja z kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów dla młodzieży i dorosłych.

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Informacja z kontroli jakości handlowej mięsa, surowych wyrobów mięsnych (oraz rzetelność znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie przeznaczonego do produkcji) w tym znakowania krajem pochodzenia

Informacja z kontroli jakości handlowej środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. „zdrową żywnością” i „kuchnie świata”

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów przemysłowych i usług.

Informacja z kontroli maszyn z napędem elektrycznym i spalinowym.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rolet i żaluzji.

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach artykułów żywnościowych

Informacja z kontroli oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami

Informacja z kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Informacja z kontroli jakości handlowej przypraw, w tym ziół

InfoInformacja z kontroli jakości handlowej ryb i przetworów rybnych

Informacja z kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

Informacja z całorocznej kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami.

Informacja z kontroli całorocznej wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych.

Informacja z kontroli zabawek przeprowadzonych w III kw. 2016 R.

Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Informacja z kontroli piekarników i okapów.

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych.

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług.

Informacja z kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Informacja z kontroli pomp cyrkulacyjnych oraz pomp do wody.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego przeprowadzonych w III kwartale 2016 roku.

Informacja z kontroli odzieży ostrzegawczej

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów dziecięcych oraz przyczepek i fotelików rowerowych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych , tj. posiadania świadectwa homologacji.

Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług przez Internet.

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw

Informacja z kontroli urządzeń spalających paliwa gazowe

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego – przedłużaczy i listew zasilających, zasilaczy

Informacja z kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych w 2015 r.

Informacja z kontroli całorocznej wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Roczny raport za 2015 rok z kontroli jakości paliw

Informacja z kontroli okurzaczy

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Informacja kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych , tj. posiadania świadectwa homologacji

Informacja z kontroli opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa dekoracyjnych lamp olejowych

Informacja z całorocznej kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Informacja z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci służących do przenoszenia/przewożenia (IV kwartał 2015 r.).

Informacja z kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawniania zafałszowań tłuszczem niemlecznym i mlekiem pochodzącym od zwierząt innych niż deklarowane w nazwie i składzie wyrobu

Informacja z kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych

Informacja z kontroli jakości i oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food

Informacja z kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych i alkopopów

Informacja z kontroli jakości handlowej jaj spożywczych

Informacja z kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Aktualizacja: 2020-02-21 17:50