Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

PRAWA KONSUMENTA

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) – dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r.,
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz.1528),
  • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.),
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)

Przydatne wzory pism dla konsumentów można pobrać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – link

Aktualizacja: 2017-01-25 12:25