MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Na terenie województwa małopolskiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik małopolskiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) , Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Małopolski za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Osoby pełniące funkcje kierownicze w województwie małopolskim:


Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Zdjęcie Dyrektor Joanna Jahn-Machowska

Sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, przy pomocy zastępcy.
Natomiast bezpośredni nadzór sprawuje nad działalnością:

1. Wydziału Prawno-Organizacyjnego
2. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
3. Delegatury w Nowy Sączu
4. Delegatury w Tarnowie
5. Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informacji Niejawnych


z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Bogusław Nędzka

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

  1. Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych
  2. Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług
  3. Wydziału Kontroli Doraźnych
Aktualizacja: 2018-09-11 10:17