Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

DLA KONSUMENTA

Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego, konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi…”. Ten konstytucyjny obowiązek władzy publicznej realizuje w bardzo szerokim zakresie Inspekcja Handlowa. Jest ona jedynym organem kontrolnym, który w swej ustawie ma określony wprost ten obowiązek i to w sposób bardzo wszechstronny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm.), Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Aktualizacja: 2017-02-07 12:25