Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Analiza cen po obniżkach VAT

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, która obniża stawki podatku VAT do 0% na niektóre produkty spożywcze, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Inspekcji Handlowej obserwację cen wybranych, powszechnie dostępnych artykułów.

Monitoringiem zostaną objęte np. pieczywo, nabiał, warzywa i owoce. Każdy konsument, który zauważył nieprawidłowości związane z ceną towarów po obniżkach podatku VAT, może zawiadomić UOKiK wysyłając e-mail na adres: zgloszenia.ceny@uokik.gov.pl.

Aktualizacja: 2022-02-01 10:40