Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Pułapki internetu – dropshippingPułapki internetu – dropshipping

W czasach wzmożonej aktywności „internetowej” i przeniesieniu wielu sfer życia do działalności „na odległość” pragnniemy przypomnieć o istotnych kwestiach, na które należy zwrócić uwagę rozważając realizację zakupów za pośrednictwem stron internetowych.

Przystępując do transakcji „na odległość” zachęcamy rozpocząć zakupy online od szczegółowej analizy regulaminu, a także innych istotnych zapisów umieszczonych na stronie internetowej. Należy pamiętać, że zawarte w nich informacje mogą wpłynąć na ewentualny proces dochodzenia praw konsumenta.

Podkreślenia wymaga fakt wzrastającej popularności sprzedaży w modelu dropshippingu, który bazuje najczęściej na zasadzie pośredniczenia między kupującym, a sprzedawcą. W takim schemacie sprzedaży konsument ma do czynienia z dwoma przedsiębiorcami. Pierwszy to przeważnie sklep internetowy zarejestrowany w Polsce, zaś drugi to najczęściej przedsiębiorca zagraniczny, zwykle z siedzibą na Dalekim Wschodzie m.in. w Chinach. Zawarcie takiej umowy może nie tylko wpływać na wydłużenie czasu dostawy produktu, ale przede wszystkim powodować znaczące obciążenia związane z korespondencją, reklamacją oraz odesłaniem towaru do faktycznego sprzedawcy.

Należy zaznaczyć, że w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych brak jest przepisów zakazujących dropshippingu. Niemniej jednak podejmowane są kampanie informujące konsumentów w przedmiotowym zakresie, m.in. w grudniu 2020r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, powziął działania mające na celu zwiększenie świadomości klientów e-sklepów na temat niekorzystnych dla nich zapisów w regulaminach.

Legalność funkcjonowania sklepu w formie dropshippingu uwarunkowana jest udzieleniem konsumentowi rzetelnych i przejrzystych informacji zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.), w szczególności w zakresie głównych cech umowy, określenia roli przedsiębiorcy czy wskazania podmiotu odpowiedzialnego z tytułu reklamacji. Przekazanie wymaganych danych może nastąpić w dowolny sposób (np. poprzez udostępnienie regulaminu na stronie internetowej) najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość.

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia platformy internetowej: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16995, na której zamieszczona jest prezentacja opisująca zasady sprzedaży w modelu dropshippingu oraz wymagające szczególnej uwagi aspekty związane z zakupami przez internet. Poniżej prezentujemy przykładowe warianty dropshippingu:

Gdy realizujemy zakupy w sklepie internetowym zarejestrowanym w Polsce (przedsiębiorca A), ale oferującym towary sprowadzane od podmiotu z zagranicy (przedsiębiorca B) możliwe są następujące trzy główne konfiguracje:

1. Przedsiębiorca A jest sprzedawcą, a przedsiębiorca B – dostawcą. Okoliczność najkorzystniejsza dla konsumentów, ponieważ za wszystko odpowiada polska firma i obowiązuje polskie prawo konsumenckie. Ponadto przed finalizacją transakcji można sprawdzić przedsiębiorcę, a w razie ewentualnych problemów – dochodzić roszczeń od sklepu, który jest na miejscu.

2. Przedsiębiorca A jest pośrednikiem, ale działa w imieniu i na rzecz konsumenta, a przedsiębiorca B jest sprzedawcą. W tej sytuacji polski sklep wyraźnie wskazuje w regulaminie, że bierze na siebie niektóre lub wszystkie obowiązki sprzedawcy. Warto zapoznać się z regulaminem i sprawdzić, jakie obowiązki. Optymalnie dla konsumenta jest, aby to polski przedsiębiorca odpowiadał np. za wady towaru z tytułu rękojmi, za dostarczenie zakupów w określonym czasie czy przyjmował zwroty w przypadku odstąpienia od umowy.

3. Przedsiębiorca A jest tylko pośrednikiem, a przedsiębiorca B – sprzedawcą. To dominująca, a jednocześnie najmniej korzystna sytuacja dla konsumentów. Pośrednik ma wobec konsumenta tylko takie obowiązki, jakie wpisał do regulaminu. Czasami nie wpisuje żadnych. W tym wariancie konsumenci często muszą samodzielnie wysyłać zwroty produktów lub reklamacje do dalekich krajów, gdzie mogą obowiązywać odmienne przepisy.

Pułapki internetu – dropshipping

Aktualizacja: 2021-06-21 10:01