Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Światowy Dzień Konsumenta

15 marca, w Światowy Dzień Konsumenta warto powtórzyć słowa Johna F. Kennedy’ego z 1962 roku – Konsumenci to my wszyscy.

Z okazji dzisiejszego święta chcę przypomnieć, że Inspekcja Handlowa jest jednym z podmiotów, który zajmuje się wsparciem i udzielaniem pomocy konsumentom.

Poza kontrolami np. bezpieczeństwa zabawek czy jakości paliw, udzielamy bezpłatnych porad konsumenckich i prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. mediacje), a przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny. Dzięki tym instytucjom, przedsiębiorcy i konsumenci mogą polubownie zakończyć spory.

W sprawie porady, pomocy w polubownym zakończeniu sporu czy nawet zgłoszenia występujących nieprawidłowości, serdecznie zapraszam do kontaktu z Inspekcją Handlową w Krakowie – dane teleadresowe dostępne są w zakładce kontakt.

W tym roku Światowy Dzień Konsumenta przypada w czasie bezprawnej inwazji na Ukrainę, przez co schronienia na terytorium Polski zmuszeni są szukać jej obywatele. Również konsumenci z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie w sporach konsumenckich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod numerami 22 290 89 16 i 801 440 220 uruchomił obsługiwaną w języku ukraińskim infolinię, gdzie po odsłuchaniu pierwszego komunikatu należy wybrać numer 5, a Konsumenckie Centrum e-Porad będzie udzielać porad po ukraińsku – wiadomości e-mail można wysyłać na adres: uaporady@dlakonsumentow.pl.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Aktualizacja: 2022-03-15 13:09