Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Projekt EZD II e-usługi, czyli nowa administracja.

Chcemy, by Urząd był blisko Mieszkańców. Temu służą działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania projektu „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce". Poprzez tego typu projekty, jak i codzienne działania dokonuje się budowa nowej administracji. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie stawia sobie wysoko poprzeczkę, dlatego pracujemy dalej i wdrażamy kolejne rozwiązania – wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowa administracja to
- Urząd bliżej Mieszkańców - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zakłada podniesienie standardów instytucji administracji publicznej w województwie małopolskim.
- Rewolucja EZD - EZD umożliwia urzędnikom sprawne i szybkie wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz tworzenia i gromadzenia dokumentacji elektronicznej.
- 80 e-usług publicznych - w urzędzie wojewódzkim i w 7 jednostkach uczestniczących w projekcie uruchomiono 80 e-usług dostępnych na platformie ePUAP.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie udostępnił e-usługi:
1. Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Wniosek o udzielenie informacji lub porady prawnej dla przedsiębiorców i konsumentów z zakresu przepisów regulujących obrót towarów i praw konsumenckich.
4. Informacja o nieprawidłowościach w handlu.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z e-usług, a po więcej informacji zapraszamy na stronę https://projektrpo.pl/

Grafika przedstawia: przedstawia po prawej stronie widok z góry na użytkownika przy laptopie, a z prawej widnieje tekst: „Projekt EZD II e-usługi Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych”.

Aktualizacja: 2021-10-20 13:50