Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Fajerwerki – używaj i wybieraj z głową.


Choć wiele osób rezygnuje z tej formy witania Nowego Roku, to jednak wciąż fajerwerki są symbolem sylwestrowej nocy. Warto zatem wiedzieć, jak je mądrze wybrać i jak ich odpowiednio używać.

Wyroby pirotechniczne muszą być zaprojektowane tak, aby działać prawidłowo podczas ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ale też by mogły zostać unieszkodliwione w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

Każdy producent powinien m.in. uzyskać certyfikat badania, przeprowadzanego przez jednostkę notyfikowaną, który potwierdza, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Wybierając fajerwerki, zwróćmy uwagę na ich oznakowanie, w którym powinny się znaleźć przede wszystkim:
• znak CE, potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności,
• instrukcja obsługi oraz informacja na temat warunków bezpieczeństwa,
• dane producenta lub importera,
• nazwa oraz określenie typu,
• numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partii lub jego serii oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
• oznaczenie klasy,
• określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone ich używanie,
• ilość netto materiału pirotechnicznego.

Wszystkie informacje powinny być podane po polsku, w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie.
Ostatnie, przeprowadzone przez nas kontrole, nie wykazały nieprawidłowości. Stwierdziliśmy, że oznakowanie widowiskowych wyrobów pirotechnicznych jest dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów oraz, że nie wystąpiły wady konstrukcyjne mające wpływ na bezpieczeństwo. Produkty pochodziły od przedsiębiorców specjalizujących się w tej dziedzinie, posiadały oznakowanie CE oraz wymaganą dokumentację techniczną.

Niezależnie od dobrych wyników kontroli zalecam by:
• nie kupować fajerwerków z niepewnych źródeł i bez odpowiedniego oznakowania,
• zapoznać się z instrukcją obsługi,
• nie używać produktów uszkodzonych, w pękniętych opakowaniach czy takich, z których wysypuje się proch,
• nie pochylać się nad ładunkiem, odpalać go stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce,
• oddalić się natychmiast po odpaleniu i zachować bezpieczną odległość,
• nie odpalać ponownie niewypałów,
• nie rzucać petardami i nie odpalać ich w ręku,
• odpalać fajerwerki pojedynczo, nigdy kilka na raz,
• nie wbijać patyków rakiet w ziemię – służą one do stabilizacji lotu.

Podkreślam też, że sprzedaż fajerwerków niepełnoletnim jest przestępstwem, podlegającym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wątpliwości w zakresie spełniania przez fajerwerki wymagań bezpieczeństwa można zgłaszać do Inspekcji Handlowej: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Zdjęcie przedstawia wybuchające fajerwerki (czerwone, złote, niebieskie i różowe) na czarnym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Poniżej znajduje się tytuł: „ Inspekcja Handlowa w Krakowie przestrzega FAJERWERKI – UŻYWAJ I WYBIERAJ Z GŁOWĄ”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na czarnym tle, a po prawej stronie zdjęcia przedstawione są kolorowe fajerwerki. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tytuł „Wybierając fajerwerki, zwróćmy uwagę na ich oznakowanie, w którym powinny się znaleźć przede wszystkim:” , a pod nim tekst „ znak CE, potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, instrukcja obsługi oraz informacja na temat warunków bezpieczeństwa, dane producenta lub importera, nazwa oraz określenie typu, numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partii lub jego serii oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, oznaczenie klasy, określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone ich używanie, ilość netto materiału pirotechnicznego.”, poniżej treść „Wszystkie informacje powinny być podane po polsku, w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Zdjęcie przedstawia kobiecą dłoń trzymającą zapalone zimne ognie. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tekst „Konsumencie pamiętaj!”. Poniżej znajduje się tekst „ nie kupuj fajerwerków z niepewnych źródeł i bez odpowiedniego oznakowania, zapoznaj się z instrukcją obsługi, nie używaj produktów uszkodzonych, w pękniętych opakowaniach czy takich, z których wysypuje się proch, nie pochylaj się nad ładunkiem, odpalaj go stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce, oddal się natychmiast po odpaleniu i zachowaj bezpieczną odległość, nie odpalaj ponownie niewypałów, nie rzucaj petardami i nie odpalaj  ich w ręku, odpalaj fajerwerki pojedynczo, nigdy kilka na raz, nie wbijaj patyków rakiet w ziemię – służą one do stabilizacji lotu.” W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Aktualizacja: 2021-12-27 15:49