Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Co może zrobić konsument - obligatariusz GetBack?

Konsumencie, potrzebujesz pomocy w związku z obligacjami GetBack?

Zapoznaj się ze schematem informacyjnym,
dotyczącym obligacji korporacyjnych.

Złóż reklamację.
Poniżej zamieszczamy również wspomniane w schemacie wzory reklamacji:
wzór reklamacji I - kierowanej do GetBack S.A. w restrukturyzacji
wzór reklamacji II - kierowanej do banku, domu maklerskiego lub innego pośrednika (jeżeli w proces sprzedaży był włączony więcej niż jeden pośrednik, należy złożyć reklamację do każdego z tych podmiotów).

Powiadom UOKiK.
Wypełnij, podpisz i prześlij - pomoże to UOKiK'owi zebrać solidny materiał dowodowy, potrzebny do wydania decyzji w postępowaniach administracyjnych.

Aktualizacja: 2018-06-20 12:22