Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Chemia w klejach - kontrola Inspekcji Handlowej

Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe.
Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.
Wykryliśmy niski odsetek nieprawidłowości – tylko 2 partie były niezgodne.
Pobierz raport z kontroli i wykaz przebadanych produktów.

W lewym górnym rogu grafiki znajduje się logo UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawej części grafiki umieszczono zdjęcie kleju, używając go na szarej rurce. Na grafice umieszczono treść Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach oraz tekst ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe.

W lewym górnym rogu grafiki znajduje się logo UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawej części grafiki umieszczono zdjęcie kleju wyciekającego z metalowej tubki. W górnej części grafiki umieszczono treść Inspekcja Handlowa skontrolowała 29 rodzajów klejów oferowanych w sklepach detalicznych i hurtowniach. Poniżej zamieszczono tekst Kleje szybkoschnące cyjanoakrylowe typu kropelka, super glue, przeznaczone są do naprawy obuwia, do naprawy dętek rowerowych. Kleje typu butapren przeznaczone do użytku domowego. Kleje uniwersalne do klejenia gumy i tworzyw przeznaczone do użytku domowego. Na samym dole grafiki znajduje się hasło pod lupą UOKiK.

W lewym górnym rogu grafiki znajduje się logo UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawej części grafiki umieszczono zdjęcie kleju wyciekającego z metalowej tubki na niebieskim tle. Na grafice umieszczono tekst 2 partie klejów przekroczyły dopuszczalną zawartość toluenu, pierwszy > 10%, drugi 0,79%. Ograniczenie wynosi poniżej 0,1%.

W lewym górnym rogu grafiki znajduje się logo UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawej części grafiki umieszczono zdjęcie dużych butelek z zawartością. Na grafice umieszczono tekst, w efekcie kontroli: Wycofaliśmy jeden produkt z rynku i przekazaliśmy informację organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które sprawują nadzór nad producentem.

Aktualizacja: 2022-07-25 11:14