Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Joanny Jahn-Machowskiej, dotycząca preparatów biobójczych – na komary i kleszcze.

Komary, kleszcze i inne uciążliwe owady potrafią wyjątkowo uprzykrzyć zasłużony urlop. By się przed nimi chronić, bardzo często sięgamy po chemiczne preparaty. Musimy pamiętać jednak, że są to produkty stwarzające zagrożenie dla użytkowników lub środowiska ze względu na zawartość określonych substancji, dlatego Inspekcja Handlowa regularnie bada, czy spełnione są wymagania, związane z ich obrotem, prawidłowym oznakowaniem i bezpiecznym opakowaniem.

Zgodnie z ubiegłorocznym programem UOKiK, który realizujemy również w tym roku, zbadaliśmy 26 partii produktów biobójczych, w tym 17 na komary, kleszcze itp., przeznaczonych do użycia dla ludzi i zwierząt, a oferowanych na terenie województwa małopolskiego. Pozostałe produkty dotyczyły m.in. likwidacji gniazd os czy zwalczania myszy lub mrówek.

Wszystkie produkty zostały zakwalifikowane jako mieszaniny stwarzające zagrożenie, dlatego też podlegały szczególnym wymaganiom, dotyczącym ich oznakowania. Co jest bardzo dobrą wiadomością, zakwestionowaliśmy tylko jeden z nich (granulat na myszy i szczury) z uwagi na drobną nieścisłość związaną z hasłem ostrzegawczym. Właściciel marki w odpowiedzi na nasze wystąpienie podjął odpowiednie działania w celu poprawy oznakowania.

Kolejne dwa produkty (na mrówki i muchy) zakwestionowaliśmy ze względu na ich oferowanie po upływie terminów przydatności do użycia. Towary te zostały natychmiast dobrowolnie wycofane przez kontrolowanych przedsiębiorców.

Były to jedyne nieprawidłowości związane z produktami biobójczymi, zatem można uznać, że badane produkty zawierały wszystkie niezbędne i wymagane zgodnie z przepisami informacje umożliwiające ich bezpieczne i skuteczne używanie.

W przypadku preparatów biobójczych, w tym na komary i kleszcze, to bardzo ważne, by:
• trzymać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt,
• bezwzględnie stosować się do zaleceń na ulotce czy na opakowaniu – powinny być napisane po polsku,
• zwrócić uwagę, czy preparat odstraszający przeznaczony jest do stosowania na odzież czy na skórę, a jeśli na skórę – to czy można to zrobić bezpośrednio i jakie okolice ciała należy omijać,
• nie przechowywać ich razem ze środkami spożywczymi,
• preparatów w aerozolu nie przechowywać na słońcu i trzymać z dala od ognia,
• ich ewentualne niepożądane działanie skonsultować z lekarzem,
• pozostałości po produktach i opakowania usuwać zgodnie z zaleceniami producentów – unikać uwalniania do środowiska.

Podkreślam, że oznakowanie produktów biobójczych nie może nierzetelnie informować o ich „wyjątkowej” skuteczności, czy określać ich jako „nietoksyczne”, „nieszkodliwe” itp.

Wątpliwości co do produktów biobójczych, oferowanych na terenie województwa małopolskiego, można zgłaszać do Inspekcji Handlowej Krakowie:
ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Na brązowym tle grafiki znajduje się fotografia komara na zielonym liściu trawy. W prawym górnym rogu tytuł preparaty biobójcze, a w dolnym lewym rogu treść Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na brązowym tle grafiki znajduje się fotografia przedstawiająca butelkę ze środkiem przeciwko komarom, która jest trzymana w dłoni ubranej w rękawiczkę lateksową. W lewej części grafiki znajduje się tytuł preparaty biobójcze Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie przypomina! Poniżej znajduje się treść Konsumencie, produkty na komary i kleszcze to chemiczne preparaty, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników lub środowiska ze względu na zawartość określonych substancji! Wyżej wymienione środki muszą spełniać wymagania związane z ich obrotem, prawidłowym oznakowaniem i bezpiecznym opakowaniem. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na brązowym tle grafiki znajduje się fotografia przedstawiająca komara na beżowej ścianie. Na grafice umieszczono tytuł W przypadku preparatów biobójczych, w tym na komary i kleszcze, to bardzo ważne, by:. Poniżej zamieszczono wypunktowaną treść: trzymać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt, bezwzględnie stosować się do zaleceń na ulotce czy na opakowaniu – powinny być napisane po polsku, zwrócić uwagę, czy preparat odstraszający przeznaczony jest do stosowania na odzież czy na skórę, a jeśli na skórę – to czy można to zrobić bezpośrednio i jakie okolice ciała należy omijać, nie przechowywać ich razem ze środkami spożywczymi, preparatów w aerozolu nie przechowywać na słońcu i trzymać z dala od ognia, ich ewentualne niepożądane działanie skonsultować z lekarzem, pozostałości po produktach i opakowania usuwać zgodnie z zaleceniami producentów – unikać uwalniania do środowiska. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na brązowym tle grafiki znajduje się fotografia przedstawiająca człowieka w żółtym prochowcu trzymające w ręce środek zwalczający komary. W górnej części grafiki umieszczono tytuł o treści Wyniki kontroli produktów biobójczych, a poniżej treść W ubiegłym roku zbadaliśmy 26 partii produktów biobójczych, (w tym 17 na komary i kleszcze) przeznaczonych do użycia dla ludzi i zwierząt, a oferowanych na terenie województwa małopolskiego. Pozostałe produkty dotyczyły m.in. likwidacji gniazd os czy zwalczania myszy lub mrówek. Wszystkie skontrolowane produkty zostały zakwalifikowane jako mieszaniny stwarzające zagrożenie, dlatego podlegały szczególnym wymaganiom, dotyczącym ich oznakowania. Zakwestionowaliśmy jeden produkt (granulat na myszy i szczury) z uwagi na drobną nieścisłość związaną z hasłem ostrzegawczym. Właściciel marki w odpowiedzi na nasze wystąpienie podjął odpowiednie działania w celu poprawy oznakowania. Kolejne dwa produkty (na mrówki i muchy) zakwestionowaliśmy ze względu na ich oferowanie po upływie terminów przydatności do użycia. Towary te zostały natychmiast dobrowolnie wycofane przez kontrolowanych przedsiębiorców. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Aktualizacja: 2022-07-25 18:06