Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Komunikat UOKiK: kontrola paliw stałych w 2021 roku

Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową monitorują jakość paliw stałych m.in. węgla kamiennego, brykietu i peletu.

Skontrolowaliśmy łącznie 940 przedsiębiorców. Do badań laboratoryjnych przekazaliśmy 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych. Paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości. Pobierz raport z kontroli i przeczytaj komunikat: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18287 Zdjęcie przedstawia w lewym górnym rogu loga UOKiK i Inspekcji Handlowej oraz tekst: Inspekcja Handlowa
			 skontrolowała: 940 przedsiębiorców – większość wypełniała obowiązki, 489 próbek paliw stałych, 34 niezgodne z
			 wymaganiami, 67 niezgodne ze świadectwem jakości. Świadectwo jakości – dokument potwierdzający spełnienie przez
			 produkt wymagań określonych w przepisach (np. zawartość popiołu, wartości opałowe).

Aktualizacja: 2022-02-15 18:01