Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Kontrole kulek magnetycznych – informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

W ostatnim czasie popularność w Polsce zyskała zabawka „kulki magnetyczne”.

Jest to zestaw 3 lub 5 milimetrowych, wielo- lub jednokolorowych magnesów o dużej sile przyciągania w kształcie kulek, bardzo atrakcyjnych wizualnie dla dzieci, których naturalnym mechanizmem poznawczym jest wkładanie przedmiotów do ust.

W listopadzie ubiegłego roku zaalarmowała mnie obiegająca Polskę informacja o połknięciu przez dziecko kulek magnetycznych i tak mocnym ich połączeniu w jego organizmie, że konieczna była interwencja chirurgiczna.

Podkreślam, że do silnego połączenia, uniemożliwiającego naturalne usunięcie kulek z organizmu może dochodzić wtedy, gdy siła wzajemnego przyciągania się magnesów jest zbyt wysoka. W celu jej ograniczenia, do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie „wskaźnika strumienia magnetycznego”, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słaby powinien być magnes, aby nie stanowił zagrożenia. Zgodnie z normą dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, maksymalny dopuszczalny wskaźnik strumienia magnetycznego wynosi 0,5 T2mm2.

Informuję, że jak dotychczas, na terenie województwa małopolskiego wyszukaliśmy 9 partii kulek magnetycznych, które skierowaliśmy do badań laboratoryjnych.

Laboratorium przekazało nam wyniki badań wszystkich 9 partii. Z przykrością muszę stwierdzić, że są one bardzo złe. Każda ze zbadanych kulek przekroczyła dopuszczalny poziom wskaźnika strumienia magnetycznego, niektóre nawet ponad pięciokrotnie.

Pomimo tego, że przedsiębiorcy chętnie wstrzymują lub wycofują kwestionowane kulki z rynku, to zgodnie z procedurą, ustalenia kontroli na bieżąco przekazuję Prezesowi UOKiK, do którego należą dalsze działania. Moi pracownicy natomiast, w dalszym ciągu monitorują rynek i w przypadku stwierdzenia pojawienia się na nim nowych kulek, z pewnością obejmiemy je kontrolą.

Ze względu na potencjalne zagrożenie, apeluję by posiadacze tego typu zabawek nie pozwalali się nimi bawić dzieciom.

Zachęcam też do zgłaszania wszystkich wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek do Inspekcji Handlowej np. telefonicznie 12 448-10-30 lub via e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

Joanna Jahn-Machowska

kulki magnetyczne

Przykładowe zdjęcia kwestionowanych kulek, fot. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie:

Aktualizacja: 2021-06-04 11:05