Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska zleciła kontrole spełniania wymagań przez „lampki choinkowe”.


Nie sposób wyobrazić sobie Świąt Bożego Narodzenia bez pięknie przystrojonej, świecącej ciepło choinki. Wiele osób ozdabia lampkami również mieszkania, balkony, a czasem nawet całe posesje stwarzając niespotykany w innym czasie magiczny, świąteczny nastrój.

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów zleciłam kontrole „lampek choinkowych” do użytku zewnętrznego. Zostaną zbadane w laboratorium po kątem spełniania norm dotyczących wymagań dla opraw oświetleniowych i girland świetlnych – np. szczelności i klasy ochronności, ocenione też będzie ich oznakowanie.

Podkreślam, że dostępne na rynku „lampki choinkowe”, przy ich właściwej instalacji, utrzymaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia. Proces ich projektowania i wykonania powinien zarówno przewidywać, jak i zapewniać ochronę m.in. przed urazem lub szkodą czy też powstawaniem temperatury mogącej spowodować niebezpieczeństwo oraz zapewniać odpowiednią izolację.

W oznakowaniu lampek muszą się znajdować:
• znak CE, który wskazuje, że spełniają wymagania,
• numer typu, partii lub serii lub inna informacja umożliwiająca ich identyfikację,
• nazwisko lub nazwa producenta lub importera, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy wskazujący pojedynczy punkt,
w którym można się z nimi skontaktować,
• podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem (np. odnośnie tego, czy są przeznaczone do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego).

Te informacje powinny być podane w języku polskim.
W przypadku wyboru i użytkowania lampek zalecam by:
• sprawdzić, czy posiadają właściwe oznakowanie, w szczególności znakiem CE,
• obejrzeć, czy nie są uszkodzone lub niekompletne, a jeśli tak – nie podłączać ich do prądu,
• nie używać na zewnątrz lampek przeznaczonych do użytku wewnętrznego,
• przestrzegać zaleceń umieszczonych na opakowaniu lub w dołączonych doku-mentach.

Wątpliwości i zastrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa i oznakowania lampek można zgłaszać do Inspekcji Handlowej: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Zdjęcie przedstawia zaświecone lampki choinkowe na ciemnym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. W dolnej części grafiki znajduje się tytuł: „ Inspekcja Handlowa w Krakowie kontroluje lampki choinkowe”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Zdjęcie przedstawia kolorowe lampki na ciemno-brązowym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tytuł „Inspekcja Handlowa w Krakowie  prowadzi kontrole lampek choinkowych do użytku zewnętrznego” oraz podtytuł „Lampki zostaną poddane badaniom w laboratorium pod kątem spełniania norm dotyczących wymagań dla opraw świetlnych i girland świetlnych.”. Poniżej znajduje się tytuł „ Konsumencie! W w oznakowaniu lampek muszą się znajdować informacje podane w języku polskim, takie jak:”, a pod nim tekst „znak CE, który wskazuje, że spełniają wymagania,  numer typu, partii lub serii lub inna informacja umożliwiająca ich identyfikację, nazwisko lub nazwa producenta lub importera, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy wskazujący pojedynczy punkt,w którym można się z nimi skontaktować, podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem,   aby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem (np. odnośnie tego, czy są przeznaczone do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego).”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Grafika przedstawia kolorowe sznury lampek (żółte, czerwone, niebieskie) świecące się w ciemności. W prawym górnym rogu znajduje się logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow. W lewym górnym rogu umieszczony jest podtytuł „Konsumencie wybierając i użytkując lampki pamiętaj aby:” i tekst „ sprawdzić,czy posiadają właściwe oznakowanie, w szczególności znak CE, obejrzeć, czy nie są uszkodzone lub niekompletne, a jeśli tak - nie podłączać ich  do prądu, nie używać na zewnątrz lampek przeznaczonych    do użytku wewnętrznego, przestrzegać zaleceń umieszczonych na opakowaniu lub w dołączonych dokumentach.”.


Aktualizacja: 2021-12-13 18:00