Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Linki holownicze, akumulatory i części samochodowe oraz opony - sprawdzamy to wyposażenie!Inspekcja Handlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów – linki holownicze, akumulatory, części samochodowe oraz opony.
• 15,1 proc. z 93 skontrolowanych partii linek holowniczych wzbudziło zastrzeżenia, głównie z powodu nieprawidłowej konstrukcji.
• 12,4 proc. na 178 zbadanych akumulatorów zakwestionowaliśmy m.in. nieprawidłowym oznakowaniem symbolem selektywnego zbierania.
• Tylko 6 proc. ze 135 partii części samochodowych było niepoprawnie oznakowane, z kolei wszystkie opony miały odpowiednie etykiety.
Szczegóły poznasz w raportach z kontroli:
linki holownicze (wykaz przedsiębiorców),
akumulatory samochodowe: wykaz przedsiębiorców:
opony (wykaz przedsiębiorców),
części samochodowe (wykaz przedsiębiorców).

kontrola wyposazenie samochodow

Aktualizacja: 2021-07-30 12:20