Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

ZANIM KUPISZ SWOJE LOKUM

przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami


Zanim kupisz swoje lokum

Chcąc kupić mieszkanie lub dom często przeznaczamy na to pieniądze, które odkładaliśmy przez długi czas, a do tego niejednokrotnie zaciągamy kredyt w banku. Dla zdecydowanej większości z nas jest to decyzja na całe życie, albo dłuższy czas. Kto nam może pomóc w wyborze nieruchomości, przedstawi nam rzetelną ofertę, sprawdzi obciążenia nieruchomości i doprowadzi do zawarcia umowy przed notariuszem, w taki sposób aby zarówno kupujący jak i sprzedający był usatysfakcjonowany?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów (kupujący-sprzedający) np.: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części. Wiele osób wciąż próbuje sprzedać mieszkanie bezpośrednio na wolnym rynku, ponieważ oczywiście pośrednik nieruchomości pobiera wynagrodzenie za swoją pracę – prowizję.

Jednak warto zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy profesjonalisty. Oprócz znajomości rynku kupna, sprzedaży i wynajmu możemy liczyć na znajomość przepisów prawnych. Podkreślić należy, iż w związku z zawartą umową pośrednictwa, pośrednik ma prawo wglądu m. in. do ksiąg wieczystych, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego.

Na co zwrócić uwagę, jak już zdecydujemy się skorzystać z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami⁉️ Często błędnie zakładamy, iż taki pośrednik musi posiadać odpowiednią licencję. Otóż od 1 stycznia 2014 r. nie ma już obowiązku posiadania licencji przez osoby wykonujące ten zawód.

Jak zatem jesteśmy chronieni jeżeli „coś pójdzie nie tak”⁉️ Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi obowiązkami. Taka polisa stanowi zabezpieczenie dla klientów, którzy często czują obawy przed finalizacją transakcji w agencji nieruchomości. Należy podkreślić, że na chwilę obecną minimalna suma ubezpieczenia to 25 000 euro. Oczywiście pośrednik nieruchomości może wykupić polisę nadwyżkową i naprawdę warto ustalić na początku współpracy czy takową polisę posiada. Kopia dokumentu ubezpieczenia musi być załącznikiem do tej umowy, po to aby w późniejszym czasie łatwiej byłoby dochodzić ewentualnych roszczeń.

W 2019 i 2020 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła łącznie 18 kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jak i rzeczoznawstwa majątkowego oraz zarządzania nieruchomościami. W powyższym temacie odnotowano 11 nieprawidłowości (61%), przy czym aż 2 związane z brakiem aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

Aktualizacja: 2021-06-14 13:15