Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Bezpieczne zabawki na Mikołajki


Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową skontrolowali ponad 200 modeli różnych zabawek. Eksperci zweryfikowali, czy są one dobrze oznakowane i nie zagrażają najmłodszym konsumentom.
Obejrzyj film i zobacz jak wybrać prezent dla swojego dziecka.

Jednym z celów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nadzorowanie rynku i dbanie, aby do polskiego konsumenta trafiały tylko wyroby spełniające zasadnicze wymagania. Eksperci sprawdzili ponad 200 modeli zabawek – prawie połowa z nich było źle oznakowanych, 19 sztuk zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich tj. bor czy kadm. Skala nieprawidłowości była różna, w zależności od rodzaju produktu wahała się pomiędzy 35 proc. a 80 proc. Największy odsetek kwestionowanych produktów dotyczył zabawek typu slime czyli popularnych „glutów” – ze względu na niedostateczne oznakowanie i przekroczenia dopuszczalnej migracji pierwiastków ciężkich. Najmniej niezgodności wykryliśmy w zabawkach pociskowych – łukach, procach, pistoletach (35 proc. skontrolowanych).
Większość produktów wysłaliśmy do badań laboratoryjnych. Okazało się, że niektóre z nich były szczególnie niebezpieczne – posiadały nieprawidłową konstrukcję np. miały zbyt dużą siłę uderzenia lub istniało ryzyko odłączenia się małych elementów, które mogły spowodować zadławienie. Niektóre zabawki były niebezpieczne pod względem chemicznym - w ich częściach występowało zbyt duże stężenie szkodliwych substancji chemicznych. - Na rynku w dalszym ciągu znajdujemy zabawki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych użytkowników. Tego typu artykuły niezwłocznie wycofujemy z rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby konsumenci mieli dostęp jedynie do bezpiecznych produktów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Efekty kontroli
Po zidentyfikowaniu przez nas nieprawidłowości przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze, np. uzupełniając braki w oznakowaniu, wycofując z rynku niezgodne zabawki oraz informując użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Porady

Pamiętaj, że zanim kupisz prezent dla młodszego domownika, sprawdź, czy produkt spełnia wymagania i nie stanowi dla niego zagrożenia. Wejdź na strony, gdzie gromadzi się dane na temat towarów niezgodnych, wykrytych przez organy nadzoru rynku na terenie Unii Europejskiej:
• Safety Gate – RAPEX (https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport oraz
• ICSMS (https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/productSearch.jsp?locale=pl).

Niebezpieczny produkt zgłoś do Inspekcji Handlowej, której dane znajdziesz na stronie Urzędu, a także zawiadom UOKiK, korzystając ze specjalnego formularza.

Pobierz raporty z kontroli i listy zabawek z wykrytymi nieprawidłowościami:
zabawki, które mogą zawierać ftalany, wykaz produktów
zabawki typu slime, wykaz produktów
zabawki pociskowe – łuki, pistolety, karabiny, wykaz produktów
zabawki rozciągające się pod wpływem wody, wykaz produktów

Grafika przedstawia w lewym dolnym rogu logo Inspekcji Handlowej i UOKiK, a w prawym napis „KONTROLA IH obecność ftalanów w zabawkach”, poniżej niego znajduje się zdjęcie lalki. Na środku grafiki umieszczony jest tekst: „Ogółem IH zakwestionowała 36 na 102 modeli zabawek 35% Najczęściej kwestionowano braki formalne tj.: brak danych identyfikujących podmioty odpowiedzialne z wprowadzenie zabawki do obrotu (producenta i importera) oraz nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności. Badań laboratoryjnych nie przeszło 19 na 100 modeli zabawek 19& Działania Prezesa UOKiK i Inspekcji Handlowej przynoszą zamierzone skutki – odsetek zabawek z ftalanami z roku na rok spada.”


Aktualizacja: 2021-12-03 15:51