Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Ile chemii w butach? Badania UOKiK i Inspekcji Handlowej.

UOKiK razem z IH zbadał, czy dostępne w sklepach obuwie zawiera niebezpieczne substancje dla zdrowia, m.in. formaldehyd, kadm czy ołów. Nasze Laboratorium w Łodzi przebadało 122 partie butów. Dobra wiadomość - zakwestionowaliśmy tylko jedną partię, która została już wycofana ze sklepów. Wykryliśmy w niej zbyt dużą zawartość chromu(VI), który może powodować alergie i podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach nowotwory. Pobierz raport z kontroli w 2021 r. i wykaz sprawdzonych produktów.

Grafika przedstawia po lewej zdjęcie obuwia, a po prawej zawiera tekst: Kontrola obuwia, sprawdziliśmy 115 przedsiębiorców, zbadaliśmy 122 próbki pod kątem substancji niebezpiecznych: WWA, chromu (IV), formaldehydu, kadmu i ołowiu.

Aktualizacja: 2022-04-29 10:23