Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WPodsumowanie weekendowych działań Inspekcji Handlowej w Krakowie na stacjach paliw

W odpowiedzi na informacje o tworzących się na stacjach paliw kolejkach i niepokojących wzrostach cen, Prezes UOKiK zlecił Inspekcji Handlowej w całej Polsce prowadzenie monitoringu cen paliw i kontrole na stacjach.

Inspektorzy z Krakowa i naszych Delegatur w Tarnowie i Nowym Sączu od piątku, 25 lutego, do godzin wieczornych w niedzielę sprawdzali na terenie całego województwa małopolskiego, ile aktualnie kosztują benzyny i oleje napędowe, jak ceny kształtowały się w ostatnim czasie i jakie były powody występujących wahań cenowych.

W tym czasie monitoringiem objęliśmy 280 stacji paliw, na 21 wszczęliśmy kontrole i przyjęliśmy 49 sygnałów, przesłanych na adres wpr@krakow.wiih.gov.pl. Te informacje na bieżąco przekazywaliśmy inspektorom, którzy byli w terenie, a pozostałe będziemy sprawdzać niezwłocznie.

Wszystkie robocze ustalenia raportowaliśmy również Prezesowi UOKiK, do którego będzie należała decyzja odnośnie ewentualnego podjęcia i zakresu dalszych działań.


Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Aktualizacja: 2022-02-28 14:14