Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Aby wykonywać pracę, polegającą na kontakcie z żywnością, musisz posiadać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych!

Rozpoczął się czas wakacji, który dla wielu – poza okazją do odpoczynku – jest też szansą na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

Jeżeli planujesz podjąć dodatkową (lub stałą) pracę w restauracji lub sklepie, w którym oferowane są środki spożywcze, pamiętaj o tym, że powinieneś wykonać odpowiednie badania. Na ich podstawie lekarz wystawi orzeczenie, które pozwala na podjęcie takiej pracy. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą zagrażać Tobie, osobom dla których świadczona będzie praca, czy też Konsumentom.

Wykonując takie badania zyskasz pewność, że pracując, nie stwarzasz zagrożenia dla innych oraz poszerzysz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia. Jeżeli przy przed podjęciem pracy, Twój Pracodawca nie skieruje Cię na badania, mające na celu uzyskanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, przypomnij mu o tym, bo to on ponosi konsekwencje z tytułu zatrudniania przy pracy wymagającej kontaktu z żywnością osób bez stosownych badań.

Obowiązek ten wynika z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zgodnie z którym: Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

O badaniach do celów sanitarno-epidemiologicznych (i nie tylko) możesz przeczytać również na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/

Aktualizacja: 2018-06-27 09:00