Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska wskazuje, na co zwrócić uwagę wybierając zabawkę dla dziecka.


Boże Narodzenie, wcześniej dzień Świętego Mikołaja… Grudzień obfituje w okazje do obdarowywania prezentami, a prezenty w postaci zabawek dla dzieci mają je przede wszystkim uszczęśliwić, spełnić marzenia i – co najważniejsze – być dla nich bezpieczne. Rynek pełen jest różnorakich zabawek, potrafiących kształtami, kolorami czy funkcjami przyprawić o zawrót głowy. Co bardzo przykre, pojawiają się też takie, które nie spełniają wymagań, wskutek czego mogą zaszkodzić zdrowiu, a w niektórych przypadkach nawet życiu dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa, w tym kierowana przeze mnie Inspekcja Handlowa w Krakowie, są organami czuwającymi nad tym, by w ofertach znajdowały się tylko bezpieczne zabawki.

Wszyscy pamiętamy głośne doniesienia medialne w sprawie połknięcia przez dzieci kulek magnetycznych. Takie magnesy, po połączeniu w organizmach, powodowały konieczność przeprowadzania ratujących życie interwencji chirurgicznych. Niezwłocznie po pierwszych informacjach, zleciłam moim pracownikom wyszukiwanie na terenie naszego województwa, a następnie kontrole kulek magnetycznych i powiadomiłam Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwym zagrożeniu, wskutek czego na kontrole ruszyli też inspektorzy w innych województwach.

Do zagrażającego zdrowiu i życiu połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się, jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm². Tymczasem, wszystkie zbadane przez nas w laboratorium kulki posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

Nie tylko kulki magnetyczne mogą stwarzać zagrożenie. Wykrywaliśmy już m.in. przekroczony poziom szczególnie niebezpiecznych ftalanów, które po łatwym rozpuszczeniu w ślinie mogą przeniknąć do organizmów dzieci i spowodować zaburzenia gospodarki hormonalnej, odpowiadać za zachorowanie na raka czy pogarszać rozwój neurologiczny, ale też przekroczoną dopuszczalną wartość migracji boru w tzw. „glutkach” (modnych „slime’ach”), który jako składnik boraksu, nadającego zabawkom elastyczność – może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie, a nawet zaburzenia układu nerwowego dzieci. W ostatnim czasie zleciłam kontrole balonów pod kątem zawartości rakotwórczych nitrozoamin i również na tym polu stwierdzamy przekroczenie norm.

Poza bezpieczeństwem chemicznym kwestionowaliśmy też zabawki ze względu na posiadane przez nie małe elementy, które dzieci mogą połknąć, nieodpowiednie zabezpieczenie pojemnika na baterie, dostęp do wypełnienia, niewłaściwą konstrukcję zabawek dla małych dzieci i huśtawek, powodującą ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi, czy brak wymaganych ograniczników.

Zgodnie z procedurami, negatywne ustalenia kontroli zabawek, przekazuję Prezesowi UOKiK, który ma kompetencje do podjęcia dalszych działań. Może on nakazać przedsiębiorcom m.in. wycofanie ich z obrotu, odzyskanie od kupujących, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, czy też nałożyć karę pieniężną. Niezależnie od interwencji Inspekcji Handlowej i UOKiK, również dokonujący wyboru dorośli, mogą spełniać dużą rolę w tym, by dziecko nie dostało zagrażającej mu zabawki i chętnie podpowiem, na co zwrócić uwagę.

Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby zabawki były odpowiednie do wieku dziecka, jego zdolności i poziomu umiejętności.

W przypadku zabawek dla najmłodszych dzieci należy pamiętać, że zabawki te nie mogą posiadać żadnych małych, ani możliwych do odłączenia się niewielkich elementów. Naturalnym mechanizmem poznawczym dzieci w wieku poniżej 3 lat jest wkładanie przedmiotów do ust, więc obecność małych elementów stanowi poważne zagrożenie, gdyż ich połknięcie lub przedostanie się do górnych dróg oddechowych może skutkować nawet uduszeniem.

Proces projektowania i produkcji zabawek powinien być przeprowadzony w sposób umożliwiający ich czyszczenie lub pranie, by uniknąć ryzyka infekcji, zachorowania i zatrucia. Zabawki nie mogą zawierać ostrych krawędzi, a popularne „pluszaki” – rozchodzących się szwów umożliwiających dostęp do wypełnienia. Jeśli zabawka zawiera baterie, musi posiadać takie zabezpieczenie komory bateryjnej, by dziecko nie miało do nich dostępu.

Wózki, deski do prasowania i inne składane zabawki, powinny mieć blokadę, która zabezpieczy je przed przypadkowym złożeniem. Części wystające i sztywne elementy, mogące przebić ciało dziecka, powinny być osłonięte, a drzwiczki i pokrywy w zabawkach, które je posiadają, powinny być zaprojektowane tak, by istniała możliwość ich swobodnego otwarcia.

W zabawkach wydających dźwięki, zwróćmy uwagę na to, czy nie są one zbyt głośne lub natarczywe, gdyż takie mogą uszkodzić słuch małych dzieci. W przypadku wątpliwości, lepiej jest wybrać inny produkt.
W oznakowaniu zabawek powinny znaleźć się ostrzeżenia wraz z krótkim wskazaniem określonego niebezpieczeństwa, będącego powodem ograniczenia. Szczególnie zwracajmy uwagę na symbol „0-3” i ostrzeżenie „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy”, któremu towarzyszy ostrzeżenie w formie znaku graficznego: W niektórych przypadkach zabawki powinny zawierać sporządzoną w języku polskim instrukcję użytkowania i montażu oraz wymagać nadzoru osoby dorosłej. Każda zabawka musi posiadać też znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, dane pozwalające na jej identyfikację, nazwisko lub nazwę albo zarejestrowaną nazwę towarową czy zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera. Nie kupujmy zabawek bez tych oznaczeń.

Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej swoich wątpliwości i zastrzeżeń co do bezpieczeństwa i oznakowania zabawek: Kraków przy ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
Joanna Jahn-Machowska


Zdjęcie przedstawia kolorowe opakowania prezentowe zapakowane we wzorzystym papierze z dużymi ozdobnymi kokardami. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Na środku strony zamieszczono tytuł: „Inspekcja Handlowa w Krakowie podpowiada” , poniżej znajduje się tekst „ Na co zwrócić uwagę wybierając zabawkę dla dziecka”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


Zdjęcie w dolnej części strony przedstawia narysowane zabawki” smoka, lokomotywę z wagonami oraz konika na biegunach. w prawym górnym rogu znajduje się logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w zabawkach:” poniżej podtytuł „niebezpieczeństwa spowodowane przez czynniki chemiczne;” oraz wypunktowany tekst

Grafika przedstawia tekst na beżowym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej. Na środku znajduje się tytuł „ Konsumencie, wybierając zabawki dla dziecka pamiętaj !”, a pod nim tekst z podpunktami „ 1.zabawka musi być dostosowana do wieku dziecka- zdolności i poziomu umiejętności, 2.zabawki dla najmłodszych dzieci nie mogą posiadać żadnych małych, ani możliwych do odłączenia się niewielkich elementów, 3. Zabawki nie mogą zawierać: ostrych krawędzi, rozchodzących się szwów - umożliwiających dostęp do wypełnienia zabawki, 4.zabawka musi posiadać właściwe zabezpieczenie komory bateryjnej, 5.składane zabawki, powinny być wyposażone w blokadę, która zabezpieczy je przed przypadkowym złożeniem, 6.wystające, sztywne elementy winny być osłonięte, 7.w zabawkach wydających dźwięk należy zwrócić uwagę na poziom głośności i natarczywość wydawanych odgłosów, 8. proces produkcji powinien uwzględniać umożliwienie czyszczenia lub prania zabawek. Poniżej znajduje się kolejny tytuł „ Konsumencie, wybierając zabawki dla dziecka sprawdź !


Grafika przedstawia kolaż trzech fotografii: na pierwszej miniaturce bobasa bawiącego się bębenkiem i cymbałkami, na drugiej dziewczynkę rozpakowującą prezent, na trzeciej dziecko układające klocki. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej. Po środku strony znajduje się tekst „ Konsumencie pamiętaj! Prezenty w postaci zabawek dla dzieci mają je przede wszystkim uszczęśliwić, spełnić marzenia i - co najważniejsze być dla nich bezpieczne!”. W dolnej części strony znajduje się rysunek kolorowych prezentów zapakowanych w ozdobny papier, przyozdobionych kokardami. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Aktualizacja: 2021-11-30 08:51