Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
– Joanna Jahn-Machowska przypomina o prawach konsumentów
podczas wakacyjnych wyjazdów.

Nastaje czas wakacyjnych wyjazdów i choć każdy z nas marzy o udanym wypoczynku, to musimy pamiętać, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem. Jak postąpić, gdy standard hotelu jest niezgodny z ofertą i co zrobić, kiedy oferta różni się od rzeczywistości? Postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Na wstępie podkreślam, że fundamentalnym prawem każdego konsumenta jest prawo do złożenia reklamacji. Obowiązki biur podróży i gwarancje dla ich klientów zostały określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeżeli tylko przedsiębiorca nie wywiązuje się z umowy (np. nie działa zawarta w ofercie klimatyzacja, hotel jest położony dalej od morza albo niższej kategorii niż w umowie lub organizator wycieczki nie realizuje ustalonego programu wyjazdu), każdy konsument może zareklamować ten fakt i żądać usunięcia nieprawidłowości.

Reklamację najlepiej złożyć jak najszybciej od stwierdzenia rozbieżności – ułatwi to dochodzenie roszczeń. Jeśli usunięcie wskazanych przez konsumenta niedogodności okaże się niemożliwe, właściwym będzie żądanie obniżenia ceny za wyjazd. Należy jednak pamiętać, że takie roszczenia przedawniają się po 3 latach.

W przypadku problemów z oszacowaniem wysokości swoich roszczeń, konsumenci mogą oprzeć się na zapisach tzw. tabeli frankfurckiej, która określa wartość zaistniałych niedogodności. Co jednak ważne, jest to jedynie wskazówka, która nie wiąże prawnie przedsiębiorców. Zgodnie z tą tabelą, np. za brak wyżywienia konsument może domagać się szacunkowo obniżki do 50%.

By właściwie zaplanować swój wyjazd, konsument powinien:
- sprawdzić biuro podróży, które zainteresowało go swoją ofertą na stronie https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegihttps://www.turystyka.gov.pl/, - przed podpisaniem – starannie przeczytać umowę i zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami.

Zgodnie z przepisami, konsument ma prawo bezpłatnie zrezygnować z udziału (odstąpić od umowy) w wycieczce lub wczasach w sytuacji wstąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które znacząco wpływają na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego. Co równie ważne, cena imprezy turystycznej może wzrosnąć nie więcej niż 8%, najpóźniej 21 dni przed imprezą, ale tylko w określonych przypadkach! Do takich sytuacji można zaliczyć wzrost kosztów opłat lotniskowych czy paliwa, co bezpośrednio wpływa na koszty organizatora wyjazdu, a taka możliwość jest zapisana w umowie. W kwestii rezygnacji z wyjazdu przez konsumenta, biuro podróży ma możliwość potrącenia kosztów, jednakże musi taki fakt uzasadnić.

Zachęcam do polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie polubowne jest postępowaniem poreklamacyjnym. Oznacza to, że ma miejsce dopiero wtedy, gdy po złożonej reklamacji konsument nie osiągnął porozumienia z przedsiębiorcą. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż postępowania polubowne, są dobrowolne, trwają dużo krócej niż sprawy w sądzie, są mniej sformalizowane oraz przeważnie bezpłatne. Informacje o podmiotach ADR właściwych do rozstrzygania sporów w poszczególnych branżach można znaleźć na stronie: www.polubowne.uokik.gov.pl.

Przypominam również o tym, że w przypadku sporów reklamacyjnych, konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc w kierowanym przeze mnie Inspektoracie. Poza udzielaniem porad, zajmujemy się również prowadzeniem postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przed Stałym Sądem Polubownym, do czego gorąco zachęcam. Większość polubownych postępowań kończy się w sposób korzystny dla konsumentów.

W przypadku wątpliwości co do kwestii reklamacji imprez turystycznych oraz pytań dotyczących postępowań polubownych oraz właściwych podmiotów ADR, można się z nami skontaktować osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl czy też przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska

W tle grafiki znajduje się zdjęcie rozłożonej mapy świata, w lewym górnym rogu na zeszycie leżą okulary korekcyjne, w prawym górnym rogu brązowy kapelusz, w lewym dolnym rogu lornetka i telefon, a w prawym dolnym rogu czarny aparat i skórzany czarny portfel. W centralnej części grafiki umieszczono napis; Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie przypomina o prawach konsumenta podczas wakacyjnych wyjazdów. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


W tle grafiki znajduje się zdjęcie małego żółtego autobusu z bagażami na dachu, na piasku, a w tle widać niebieski horyzont morza i nieba. W dolnej, centralnej części grafiki umieszczono napis; Konsumencie zaplanuj swój wyjazd! sprawdź biuro podróży, które zainteresowało cię swoją ofertą na stronie: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegihttps://www.turystyka.gov.pl/ Zanim podpiszesz umowę: starannie ją przeczytaj oraz zapoznaj się ze wszystkimi załącznikami! W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


Na niebieskim tle grafiki zamieszczono tytuł: Konsumencie masz prawo do reklamacji! Poniżej zamieszczono treść: Reklamację najlepiej złożyć jak najszybciej od stwierdzenia nieprawidłowości - ułatwi to dochodzenie roszczeń, jeżeli usunięcie wskazanych przez Konsumenta nieprawidłowości okaże się niemożliwe, ma on prawo do żądania obniżenia ceny za wyjazd, roszczenia z tytułu niezgodności wycieczki z umową ulegają przedawnieniu po 3 latach*. W oszacowaniu wysokości roszczeń Konsument może wspomóc się zapisami tzw. tabeli frankfurckiej, która określa wartość zaistniałych niedogodności. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie wskazówka, która nie wiąże prawnie przedsiębiorców. *Obowiązki biur podróży i gwarancje dla ich klientów określa ustawa z 24 listopada 2017 r. O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Po prawej stronie grafiki znajduje się zdjęcie przedstawiające globus, a na nim mały biały samolot. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na niebieskim tle grafiki widać rozsypany piasek oraz muszle. W górnej centralnej części grafiki umieszczono tytuł: Zachęcamy do polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, informacje o podmiotach ADR właściwych do rozstrzygania sporów w poszczególnych branżach można znaleźć na stronie: www.polubowne.uokik.gov.pl. W centralnej części grafiki umieszczono obrazek przedstawiający telefon komórkowy z wyświetlonym powyższym adresem strony internetowej dot. polubowne.uokik.gov.pl. Po prawej stronie grafiki umieszczono 3 zdjęcia przedstawiające: znaki kierunków świata, obrazek kurortu wypoczynkowego z basenem i morzem w tle oraz obrazek przedstawiający kapelusz i okulary położone na piaszczystej wydmie. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Aktualizacja: 2022-06-23 14:48