Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Inspekcja Handlowa w Krakowie kolejny raz sprawdza, czy deklaracje producentów zniczy odpowiadają rzeczywistości

Ubiegłoroczne kontrole tego, czy czas spalania wkładów do zniczy odpowiadał deklaracjom producentów wykazały, że deklaracje te nie zawsze są zgodne z prawdą. Stwierdzaliśmy wkłady zgodne z tym, co oświadczali producenci, a nawet palące się dłużej, jednak też wiele takich, których czas spalania był aż o około 10 czy 17 godzin krótszy od tego, o czym informowani byli konsumenci na opakowaniu.

W okolicy uroczystości Wszystkich Świętych następuje znaczna sprzedaż zniczy, a szereg konsumentów kieruje się przy wyborze właśnie deklarowanym czasem palenia. „Tradycja związana z odwiedzinami grobów bliskich i zapalania zniczy na dowód pamięci o zmarłych nie może być okazją do sprzedaży konsumentom produktów gorszych niż sugeruje to ich opakowanie” – mówi Joanna Jahn-Machowska, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. „Z tego powodu kolejny raz zleciłam kontrole i badania laboratoryjne sprawdzające, czy producenci podają prawdziwe informacje” – dodaje.

Podczas tegorocznych kontroli pobraliśmy do badań laboratoryjnych 10 próbek wkładów. Na chwilę obecną otrzymaliśmy wyniki 8, a 5 z nich paliło się krócej niż deklarowali producenci. Czasy spalania były krótsze od deklarowanych zarówno o około kilka godzin, jak i nawet o ponad dzień (w przypadku wkładów mających się palić ok. 3 dni).

Zgodnie z procedurami, przedsiębiorcy, którzy sprzedają wkłady nieodpowiadające deklaracjom, są obligowani do poniesienia kosztów badań laboratoryjnych oraz – co najważniejsze – do sprzedaży produktów, których oznakowanie jest zgodne z prawdą.

Nie można zapomnieć też o tym, że wkłady do zniczy, zgodnie z przepisami, powinny posiadać oznaczenie, kto jest ich producentem. Wszystkich konsumentów, którzy zauważyli, że wkłady nie mają tego oznaczenia albo też palą się krócej niż deklarują producenci, zachęcamy do zawiadomienia Inspekcji Handlowej. Można to zrobić osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl lub przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

Grafika przedstawia nagrobek z trzema zniczami, u góry napis ZNICZE, a na środku tekst: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie. Pod nim znajdują się odnośniki do strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz portali Facebook i Twitter, tj. @WIIHKrakow

Grafika przedstawia w prawym dolnym rogu zdjęcie znicza, a na środku tekst: Czy deklaracje producentów zniczy odpowiadają rzeczywistości? Podczas tegorocznych kontroli na terenie województwa małopolskiego pobraliśmy do badań laboratoryjnych 10 próbek wkładów. Wszystkie próbki zbadano pod względem deklarowanego czasu spalania. Pod nim znajdują się odnośniki do strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz portali Facebook i Twitter, tj. @WIIHKrakow

Grafika przedstawia w prawym dolnym rogu zdjęcie znicza, w lewym napis ZNICZE Kontrola Inspekcji Handlowej w Krakowie, a na środku tekst: PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI mające palić się 2 dni paliły się ok. 1 dzień – czyli ok 50% deklarowanego przez producenta czasu spalania, mające się palić 3 dni paliły się niecałe 2 dni – czyli ok. 66% deklarowanego przez producenta czasu spalania. Pod nim znajdują się odnośniki do strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz portali Facebook i Twitter, tj. @WIIHKrakow

Aktualizacja: 2022-10-26 09:45