Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

ZAKŁADY POGRZEBOWE

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebował skorzystać z usług Zakładów Pogrzebowych. Dlatego informujemy, że w przypadku powyższej branży, prawo nie pozostawia konsumenta bez ochrony.

Od 2020 r. do chwili obecnej, Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole Zakładów Pogrzebowych sprawdzając m.in., czy:
- Konsumenci są informowani o wszystkich cenach w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, oraz umożliwiający porównanie cen,
- podane ceny za usługi i produkty zawierają podatek vat,
- w przypadku towarów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych o różnych pojemnościach czy wadze, podawana jest cena jednostkowa, która umożliwia konsumentom porównanie cen i wybór dla nich najkorzystniejszy,
- w przypadku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniami covidowymi, konsument jest o nich jednoznacznie informowany przed dokonaniem zakupu.

Tutejszy Inspektorat do chwili obecnej dokonał kontroli 25 zakładów świadczących usługi pogrzebowe. Nieprzestrzeganie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług ujawniono w 5 przypadkach (20 %). U pozostałych przedsiębiorców informacje o cenach uwidocznione były w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości co do identyfikacji ceny z towarem lub usługą oraz umożliwiający porównanie cen.

Ujawnione nieprawidłowości dały podstawę do wydania przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 4 decyzji administracyjnych z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej wysokości 24.000 zł.

Ponadto ustalono, iż w 20 zakładach pogrzebowych w cennikach wyszczególnione były dodatkowe usługi covidowe, o których konsument informowany był przed zawarciem umowy, natomiast w 5 pozostałych placówkach świadczących usługi pogrzebowe nie pobierano dodatkowych opłat związanych z czynnościami jakich dokonywano w związku z COVID-19.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

Zdjęcie przedstawia panoramę cmentarza, na pierwszym planie znajduje się jeden z nagrobków, na którym ustawiono pomnik imitujący biały wiklinowy kosz, przybrany świecą. Ponadto na zdjęciu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tekst: „Kontrole Zakładów Pogrzebowych”. Niżej znajduje się tekst „Sprawdziliśmy między innymi, czy: Konsumenci są informowani o wszystkich cenach w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, oraz umożliwiający porównanie cen, podane ceny za usługi i produkty zawierają podatek vat, w przypadku towarów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych o różnych pojemnościach czy wadze, podawana jest cena jednostkowa, która umożliwia konsumentom porównanie cen i wybór dla nich najkorzystniejszy, w przypadku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniami covidowymi, konsument jest o nich jednoznacznie informowany przed dokonaniem zakupu”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do facebooka i tweetera urzędu: @WIIHKRAKOW.


Zdjęcie przedstawia panoramę cmentarza, na pierwszym planie znajduje się jeden z nagrobków, na którym ustawiono pomnik imitujący biały wiklinowy kosz, przybrany świecą. Ponadto na zdjęciu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tekst: „Kontrole Zakładów Pogrzebowych”, następnie nagłówek „ Skontrolowaliśmy „ a pod nim „ 25 zakładów świadczących usługi pogrzebowe, w 5 przypadkach, co stanowi 20% skontrolowanych zakładów ujawniliśmy nieprzestrzeganie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług”. Poniżej znajduje się nagłówek: „Ustaliliśmy „  a pod nim tekst: „ w 20 zakładach pogrzebowych w cennikach wyszczególnione były dodatkowe usługi covidowe, o których konsument informowany był przed zawarciem umowy, w 5 pozostałych placówkach świadczących usługi pogrzebowe nie pobierano dodatkowych opłat związanych z czynnościami jakich dokonywano w związku z COVID-19„. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do facebooka i tweetera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Aktualizacja: 2021-10-29 12:57