Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie, czy znicze palą się tak długo, jak deklaruje producent

Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona corocznie 1 listopada to czas, w którym tradycyjnie odwiedzamy groby bliskich. Zapalając znicz wskazujemy, że nasza pamięć o zmarłych ciągle trwa.
Ze względu na znaczną sprzedaż zniczy w tym okresie i szereg konsumentów, kierujących się przy wyborze deklarowanym czasem palenia, zleciłam rozpoczęcie ich kontroli.

Sprawdzamy, czy są właściwie oznakowane i czy deklarowany przez producentów wkładów czas palenia jest zgodny z rzeczywistym. Na chwilę obecną przekazaliśmy do badań laboratoryjnych 10 rodzajów wkładów (dziewięć polskich i jeden holenderski) i otrzymaliśmy wyniki dotyczące trzech.

Dwa wkłady produkcji krajowej odpowiadały deklaracjom producentów:
6 sztuk wkładów, które miały palić się 12 godzin, w rzeczywistości paliło się od 15 godzin i 7 minut do 19 godzin i 12 minut, a 6 sztuk wkładów z deklaracją producenta o 24 godzinach – paliło się od 25 godzin i 47 minut do 27 godzin i 17 minut.

12 sztuk jednego rodzaju wkładów, w odniesieniu do których krajowy producent deklarował czas palenia 25 godzin, paliło się niewystarczająco długo, bo od 15 godzin i 36 minut do 23 godzin i 1 minuty.

Kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł teraz zawnioskować o zbadanie próbki kontrolnej, a jeśli tego nie zrobi (lub badanie próbki kontrolnej również wykaże, że wkład pali się zbyt krótko), będę podejmować działania zmierzające do obciążenia go kosztami badań i zobowiązania do wprowadzania do obrotu produktów właściwie oznakowanych.

Konsumencie,
wybierając znicze sprawdź, czy posiadają oznaczenie producenta. Jeśli zauważyłeś, że znicz pali się krócej niż deklaruje producent, zawiadom Inspekcję Handlową. Możesz to zrobić osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl lub przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
Joanna Jahn-Machowska

Zdjęcie przedstawia palący się znicz, w lewym dolnym rogu znajduje się tekst: „zdjęcie poglądowe:pixabay.com/_Alicja_”

Aktualizacja: 2021-10-29 21:33