Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska przypomina o prawach Konsumentów podczas promocji
Black Friday & Cyber Monday.


Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zwyczaj przedświątecznych wyprze-daży, podczas których w pierwszy piątek i pierwszy poniedziałek po Dniu Dziękczynienia w sklepach i sklepach internetowych pojawią się największe obniżki i wyprzedaże, w naszym kraju ewoluował w o wiele dłuższe okresy promocyjne.

Konsumenci nierzadko mają wątpliwości co do praw, jakie im przysługują, w przypadku zrobienia zakupów w tym czasie, albo też opierają się na niewłaściwych przekazach, czy nawet plotkach (np.: podobno przecenionego towaru nie można reklamować).

Z tego powodu, przygotowałam krótki poradnik, wyjaśniający kwestie:
1. Możliwości zwrotu przecenionego towaru.
W takiej sytuacji należy (jak przy zwrocie towaru sprzedawanego po cenie bez obniżki) odróżnić sposób zakupu – czy został dokonany przez Internet, czy też w sklepie stacjonarnym.
Internet:
w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, czyli zrezygnować z zakupu. Następnie, w ciągu kolejnych 14 dni powinien odesłać towar, a sprzedający powinien zwrócić mu pieniądze.
Trzeba pamiętać, że sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu odebrania odesłanego towaru albo potwierdzenia jego odesłania.
Sklepy stacjonarne: chociaż jest to często praktykowane, w takich sklepach sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru, gdy Konsument po prostu się rozmyśli albo kupi komuś prezent, który nie trafi w gust odbiorcy. Zależy to wyłącznie od dobrej woli i praktyki sklepu. Warto więc zawczasu dopytać, czy w danym sklepie przyjmowane są zwroty, a jeśli tak – to na jakich warunkach. Sprzedający może określić termin zwrotu, obowiązek zachowania metki, zwracać pieniądze na kartę podarunkową itp.

2. Reklamacji. W sklepach stacjonarnych i internetowych obowiązują te same zasady. Są w dodatku identyczne, jak dla towarów bez obniżki. Konsument może reklamować towar z tytułu rękojmi lub gwarancji (o ile została udzielona).
Rękojmia:
w ciągu 2 lat od zakupu Konsument może reklamować towar, jeżeli jest niezgodny z umową, na ogólnych zasadach dotyczących reklamacji: może żądać wymiany, naprawy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Nie ma znaczenia, że kupił rzecz przecenioną, ale jeżeli przyczyną obniżki była wada, o której wiedział – nie może być ona podstawą reklamacji. Dla przykładu: zarysowanie na obcasie, które jest powodem obniżki ceny butów, nie jest podstawą do reklamacji. Ale jeżeli wystąpi w nich inna wada – np. rozkleją się mimo prawidłowego użytkowania – wtedy reklamacja może być jak najbardziej zasadna.
Gwarancja: jest oświadczeniem dobrowolnym gwaranta, które określa jego obowiązki i prawa Konsumenta. Musi zawierać podstawowe informacje, jak np. nazwę i adres gwaranta, czas trwania gwarancji, czy uprawnienia Konsumenta. Może być zarówno mniej, jak i bardziej korzystna od rękojmi. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
To do Konsumenta należy decyzja, czy chce skorzystać z rękojmi czy z gwarancji.

3. Obliczania ceny.
Cena przy towarze ma być ceną ostateczną – po obniżce.

Każdy towar powinien być oznaczony ceną zawierającą zarówno wszystkie podatki, jak i uwzględniającą obniżkę. Konsument nie powinien być zmuszony do chodzenia po sklepie z kalkulatorem i obliczania, ile faktycznie zapłaci za towar albo pytania o to personelu sklepu.
Obecnie obowiązujące przepisy nie obligują sprzedających do podawana ceny towaru sprzed obniżki, aczkolwiek prowadzone są prace legislacyjne w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.

4. Wystąpienia wyższej należności przy kasie.
Konsument ma prawo kupić towar po cenie korzystniejszej
jeżeli cena naliczana przy kasie różni się od tej, która jest na metce czy wywieszce cenowej. Nie ma znaczenia powód różnicy, np. pominięcie naklejenia nowej ceny, złe zakodowanie w kasie, czy przeoczenie pracownika sklepu.

5. Bezpłatnej pomocy dla Konsumentów.
Bezpłatną pomoc, Konsumenci mogą znaleźć w kierowanym przeze mnie Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przed Stałym Sądem Polubownym, udzielamy też porad prawnych. Serdecznie zachęcam do skorzystania z naszej pomocy, w ubiegłym roku udzieliliśmy ponad 7800 porad, z czego większość dotyczyła rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową.
Można się z nami skontaktować osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl czy też przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
Joanna Jahn-Machowska


Zdjęcie przedstawia kobietę ubrana w czarny płaszcz i kapelusz, trzymającą przewieszone przez ramię torby z zakupami, na których umieszczono napis „sale” oraz „Black Friday”. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Po lewej stronie zdjęcia zamieszczono tekst: „Inspekcja Handlowa przypomina prawa konsumentów vs. Black Friday & Cyber Monday”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


Zdjęcie przedstawia czerwoną słuchawkę telefonu na szarym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tytuł „Poradnik dla konsumentów”, a pod nim tekst „ 1. Kwestie zwrotu towarów, 2. Reklamacje towarów, 3. Oznaczanie Ceną, 4. Co gdy przy kasie naliczono wyższą należność, 5. Bezpłatna pomoc Inspekcji Handlowej dla Konsumentów”.  W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Poradnik dla Konsumentów”, a pod nim nagłówek: „ 1. Możliwość zwrotu przecenionego towaru”. Poniżej tekst „W pierwszej kolejności należy odróżnić sposób zakupu: - internet: w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, czyli zrezygnować z zakupu. Następnie wciągu kolejnych 14 dni powinien odesłać towar a sprzedający powinien zwrócić mu pieniądze, -sklepy stacjonarne: chociaż jest to często praktykowane, w takich sklepach sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru, gdy Konsument po prostu się rozmyśli. Zwrot zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli i praktyki sklepu.” Niżej znajduje się nagłówek „Możliwość reklamacji” oraz tekst „ W sklepach stacjonarnych i internetowych obowiązują te same zasady. Są tożsame zarówno dla towarów nieprzecenionych i przecenionych. Konsument może reklamować towar z tytułu rękojmi lub gwarancji.”


Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Poradnik dla Konsumentów”, a pod nim nagłówek: „3. Obliczanie ceny” i tekst „ Cena przy towarze ma być ceną ostateczną - po obniżce.” . Kolejny nagłówek brzmi „Wystąpienie wyższej należności przy kasie” oraz zawiera poniżej tekst „ Konsument ma prawo kupić towar po cenie korzystniejszej, jeżeli cena naliczana przy kasie różni się od tej, która jest na metce albo była określona na półce.”. Ostatni nagłówek na grafice to „5. Inspektorat Inspekcji Handlowej jest jedną z jednostek Udzielających bezpłatnej pomocy dla Konsumentów”, niżej znajduje się tekst „ Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich i przed Stałym Sądem Polubownym, udzielamy też porad prawnych. Można się z nami skontaktować; osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Aktualizacja: 2021-11-17 14:02